Đội Ngũ Giáo Viên

Lê Văn Trung

Giáo viên tiếng Nhật

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Giáo viên tiếng Nhật

Giang vien - nhat ngu Hikari Academy Buon Ma Thuot

Phạm Thị Hồng Nhung

Giáo viên tiếng Nhật

Giang vien nhat ngu Hikari Academy Buon Ma Thuot

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Giáo viên tiếng Nhật